Virtuální kanceláře hýbou podnikatelským světem - proč jsou tolik oblíbené?

Virtuální kanceláře jsou v podnikatelském prostředí často skloňovaný pojem. O co se vlastně jedná? Tyto kanceláře slouží začínajícím i zkušeným podnikatelům a jejich firmám jakožto místo, na nějž mohou být přepsány adresy sídel firem (jeden ze základních právních požadavků při zřízení nové firmy). Tyto kanceláře nabízejí jak reprezentativní prostory, tak mnoho dalších služeb. V čem tkví jejich výhody a existují zde nějaká možná rizika?

Virtuální kanceláře si našly své místo v mnoha městech ČR, nejvyužívanější je však Praha

Virtuální kanceláře jsou vedle klasických tzv. skutečných sídel firem velice oblíbenou alternativou, která má na českém trhu značné zastoupení. Důvodů je hned několik. Virtuální kancelář může využít jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která potřebuje k založení firmy získat i její adresu určenou k zápisu do obchodního rejstříku.

Lákadlem jsou také nízké náklady. Pronájem těchto kanceláří je totiž velice nízký a to také díky tomu, že se jedná o kancelář sdílenou a jednotlivé právnické osoby se tak v určitém slova smyslu o tento pronájem dělí. Cena za pronájem se může pohybovat už od několika set Kč, lukrativnější prostory (například v Praze), jsou nabízeny za cenu kolem 2 tisíc Kč měsíčně, ale i méně.

Zřízení adresy sídla firmy ve virtuální kanceláři je velice jednoduché. Jelikož se jedná o značně oblíbený a využívaný trend, ve velkých městech ČR existuje mnoho společností, které takovéto pronájmy nabízejí. Podnikatel tak nemusí řešit zdlouhavé právní úkony, které se obvykle se zřízením sídla firmy pojí.

Chce-li totiž podnikatel vytvořit sídlo firmy například v bytě (místě bydliště), musí sehnat povolení od případného majitele nemovitosti nebo od družstva (družstevní byt). V případě využití služeb společností zabývajících se poskytováním virtuálních kanceláří stačí pouze vybrat preferovanou adresu, rozsah nabízených služeb a zprostředkující společnost se o vše postará (včetně souhlasu s udělením adresy či povinného označení sídla společnosti). Podnikatel už pak musí zajistit pouze zápis adresy sídla firmy do obchodního rejstříku.

Virtuální sídla s větším počtem adres mohou ztratit na atraktivitě

Obrovskou výhodou virtuálních kanceláří je jejich umístění na mnohdy velice lukrativních adresách, které mohou být atraktivní pro klienty i případné investory. Virtuální kanceláře rovněž nabízí firmám administrativní prostory, kde si mohou podnikatelé sjednávat své schůzky a stejně tak si na danou adresu mohou nechat zasílat poštu.

Někteří podnikatelé však s volbou tohoto typu sídla firmy váhají. Bojí se totiž možných rizik, které by sdílená kancelář mohla přinést. O jaká rizika jde? Hlavním problémem je v tomto případě velký počet adres umístěných na jednom místě. Jelikož se jedná o sdílené prostory a sídlo firmy je v tomto případě opravdu spíše virtuální, zažádat o něj mohou stovky a někdy až tisíce klientů z řad podnikatelů. I když mohou mít některé pražské adresy dobře znějící jméno, pokud je na nich zapsán vyšší počet firem, některé jejich klienty a investory by to mohlo naopak odradit.

Před uzavřením smlouvy o pronájmu je třeba se ujistit, že jsou všechny služby virtuální kanceláře garantovány

Vždy je proto lepší vybírat takové virtuální kanceláře, jejichž kapacita není tolik naplněná i na úkor toho, že sídlo není například v samotném centru Prahy, ale v jeho okolí.

Důležitým krokem při zřízení adresy sídla firmy v rámci virtuální kanceláře je rovněž kontrola všech údajů ve smlouvě a zajištění garance možnosti přebírání firemní pošty. Pokud by totiž virtuální kancelář tuto možnost nezajistila, pro danou firmu by to mohlo znamenat značné problémy. Jestliže si však nájemce vše předem řádně promyslí a zkontroluje, virtuální kancelář mu nabídne veškeré potřebné zázemí, které je k fungování firmy potřeba.

ikona.jpg, 10 kBikona.jpg, 11 kBpara.jpg, 11 kBikona_yr.jpg, 10 kB
CZIN.eu   Levné letenky a   cestovní pojištění
NAVRCHOLU.cz     Copyright © 2002 - 2013 euroyachting.cz. Všechna práva vyhrazena.