Jak vybrat digestoř - Praktické rady a tipy, jak vybrat vhodné odsávací zařízení do vaší kuchyně

Digestoř je důležitou součástí moderní kuchyně. Jedná se o spotřebič zajišťující výměnu vzduchu v místnosti během vaření. Při vaření totiž vzniká pára, která se neustále hromadí. Díky odsávání dochází k odvodu výparů ven z místnosti, což zamezuje také vzniku plísní způsobených špatným větráním.

Jak vybírat digestoř – důležité faktory:

Štítek energetické třídy

Štítek se dnes musí nacházet na většině produktů nacházejících se na trhu. Zaznamenává označení průměrné elektrické spotřeby digestoře podle parametrů Evropské unie. Vzhledem k požadavkům kladeným na ekologické chování domácností je považováno toto označení za velkou výhodu. Spotřeba energie je zaznamenána prostřednictvím písmenek abecedy. Nižší energetická náročnost má výše postavené písmenko abecedy, z čehož vyplývá, že nejlepší jsou produkty hodnocené písmenem A.

Výhodu digestoře lze spatřit také ve spojitosti s rekuperací

V dnešní době je možné napojit odsávací zařízení na celkový rekuperační systém domu, který zajišťuje jeho odvětrávání, ovšem s co možná nejnižší tepelnou ztrátou. Díky tomu je zajištěno jednak odvětrávání výparů vznikajících při vaření, jednak je zajištěna velmi malá tepelná ztráta, neboť je v rámci rekuperačního systému přiváděný vzduch ohřívaný.

Digestoře a recirkulace

Recirkulační systémy se využívají v těch případech, kdy není možné odvádět výpary do potrubí, jehož prostřednictvím by byly vyvedeny ven z domu či bytu. Systém pak funguje na principu, kdy je vzduch z místnosti odveden prostřednictvím odsávacího zařízení, vyčištěný s pomocí tak zvaného uhlíkového filtru a následně je vypuštěný zpět do místnosti.

Díky tomuto systému nedochází k žádnému úniku tepla, což je obecně považováno za velkou výhodu. Nicméně se zde objevuje také jedna podstatná nevýhoda. Filtr zajišťující čištění vzduchu není schopný vzduch očistit například od vodní páry vzniklé při vaření.

Rovněž je potřeba uhlíkový filtr pravidelně měnit. Některé jsou však omyvatelné, díky čemuž se jejich celková životnost značně prodlužuje.

Zpětná klapka zabrání proniknutí studeného vzduchu

Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení zajišťující odvětrávání, je potřeba zabránit také tomu, aby jeho prostřednictvím nedocházelo k proniknutí studeného vzduchu z venku. Právě k tomu slouží zpětná klapka, kterou lze vložit do digestoře. Nejenže zabraňuje pronikání studeného vzduchu do místnosti, zabraňuje však také úniku teplého vzduchu z místnosti.

Odtahová verze digestoře

Digestoř s odtahem je považována za nejefektivnější odsávací zařízení využívané v kuchyni. Odtahové potrubí zajišťuje odvádění znečištěného vzduchu ven z místnosti, zároveň však zajišťuje přívod nového vzduchu do místnosti. Při používání plynu při vaření je přívod nového vzduchu nezbytností. Jedná se o nejbezpečnější řešení odsávání.

Zároveň lze tento model považovat za velmi tichý. Aby bylo zařízení efektivní, musí být splněny určité požadavky kladené právě na odtahovou trubici. Ta musí být dostatečně velká na to, aby byla schopná nasát potřebné množství vzduchu. Zároveň je vhodné, aby měla co nejméně ohybů, mřížek a podobných věcí, čímž je zajištěn snadný průchod vzduchu. Ideální je co nejkratší cesta vzduchu, což lze zajistit pomocí jednoduchého vývodu přes boční zeď domu.

Instalace odsávacího zařízení

Pro správné fungování je potřeba dodržovat stanovené podmínky na instalaci. Ta se týká zejména podmínek týkajících se umístění digestoře. Proto musí být respektováno určité rozmezí kladené na výšku umístění od varné desky. Tím bude zajištěna správná funkčnost odsávacího zařízení.

Digestoř ve stejné místnosti jako krb

Jestliže je kuchyň ve stejné místnosti, kde se nachází krb, je potřeba zajistit dostatečné větrání této místnosti. Je to z toho důvodu, že odsávací zařízení odvádí znečištěný vzduch z místnosti a krb, ve kterém se topí, vysává rovněž vzduch z místnosti. Díky tomu by mohlo dojít k vytvoření podtlaku. Proto je potřeba mít alespoň pootevřené okno.

Kapacita odsávacího zařízení

Kapacita odsávacího zařízení je závislá zejména na velikosti místnosti, ve které bude zařízení umístěno. Proto je potřeba odvodit výkon digestoře od objemu vzduchu v této místnosti tak, aby bylo zajištěné dostatečné množství výměn vzduchu za určitou časovou jednotku. Rovněž je však nutné dbát na hlučnost zařízení. Všeobecně platí, že čím je zařízení výkonnější, tím je samozřejmě také hlučnější.

Speciální funkce

· Za speciální funkci lze považovat například takzvaný doběh. To znamená, že digestoř odsává výpary i po ukončení vaření až do doby, dokud není vzduch v místnosti opravdu čistý.

· Dnešní odsávací zařízení však umí zajistit také ventilaci. Dochází tak k automatickému zapínání na určitou dobu v rámci určitého časového intervalu, kdy přístroj pracuje a pravidelně vyměňuje vzduch v místnosti. Nicméně vzduch je možné pročišťovat také mnoha dalšími způsoby.

· Výhodná je také signalizace upozorňující na zanesený filtr.

ikona.jpg, 10 kBikona.jpg, 11 kBpara.jpg, 11 kBikona_yr.jpg, 10 kB
CZIN.eu   Levné letenky a   cestovní pojištění
NAVRCHOLU.cz     Copyright © 2002 - 2013 euroyachting.cz. Všechna práva vyhrazena.